Дезинфекция - редуциране броя на патогенните микроорганизми до ниво безопасно за човешкото здраве.

Извършва се чрез опръскване с работен разтвор на широкоспектърен дезинфектант.

Дезинсекция - Методите и средства за унищожаване на битовите инсекти.

Унищожаване на вредители в дома и офиса/пълзящи и летящи инсекти/,в заведения за обществено хранене,

контрол на вредители в предприятията,болници,детски градини и обществени сгради.

Дератизация -Унищожаване на плъхове,мишки и други гризачи.

 
bg en area