,,ДДД-Перфекта”- ЕООД е специализирана търговска фирма извършваща профилактични Дезинфекции,Дезинсекции и Дератизации в обекти от хранително-вкусовата промишленост,обществени сгради,апартаменти,офиси и други в удобно за клиента време без прекратяване на производствения процес.Целта е унищожаване и свеждане до биологичния минимум на летящи и пълзящи инсекти,гризачи и складови неприятели.Обработката на обектите е съгласно изискванията на GMP и HACCP.Прилага се и IPM програма,фокусът на който е да се идентифицират и елиминират условията,позволяващи появата,преживяването и размножаване на вредителите.Дружеството е регистрирано в Министерството на здравеопазването и притежава всички необходими удостоверения за правоспособност на ръководител и изпълнител на дейността.

Персоналът на фирмата е изграден изцяло от квалифицирани специалисти ,гарантиращи коректно отношение към своите клиенти,подплътено с професионализъм и грижа за поддържане на високо ниво на хигиена в обслужваните  обекти.

 
bg